Vårt arrangement på Oslo Innovation Week (OIW) 2020

Publisert 26. november 2020


Offentlig ansatte på over 50 år sin betydning for økt innovasjon og entreprenørskap.

Hvert år i en uke i september arrangeres Oslo Innovation Week (OIW) med støtte fra Oslo Kommune og Oslo Business Region. Denne hendelsen samler internasjonale aktører fra offentlig og privat sektor, fra oppstartsbedrifter i tidlige faser til store selskaper, for å diskutere bedre løsninger med innovasjon, entreprenørskap og teknologi.

Og vi har vært en del av denne fantastiske internasjonale uken de to siste årene. I år var temaet for arrangementet «hvordan øke innovasjon og entreprenørskap med ansatte fra offentlig sektor over 50 år».  Vårt generelle mål og dette års fokus var altså på offentlig sektor.

Vi tror at gruppen på 50+ har store ressurser som kan bidra til bedre løsninger for fremtiden, spesielt når de er knyttet til innovasjon og entreprenørskap.

I et aldrende samfunn trenger vi mer enn noen gang å mobilisere denne gruppen mennesker til å bistå oppstartsbedrifter i forskjellige roller. Norge har en stor offentlig sektor som skal løse mange av de utfordringer vi som samfunn står overfor. Lang erfaring, kunnskap om både utfordringer, løsninger og hvordan det offentlige fungerer, er vesentlig for oppstartsmiljøet å få tilgang til. 

Sitat:

“Vi ville ikke eksistert uten tett samarbeid med kommunene!”, Fredrik Gulowsen i Nyby.

Arrangementet vårt samlet viktige aktører fra offentlig sektor i Norge og aktører fra oppstartsmiljøet for å dele erfaring og refleksjoner om seniorers betydning som ressurs.

Vår kjære ordfører, Marianne Borgen holdt en fantastisk åpningstale hvor kun  fortalte om nødvendigheten av slike koblinger for å skape innovasjon og nye jobber.

Førstekonsulent Silje Kittelsen Strand og markedsanvarlig Cecilie Camilla Kevin fra NAV Nordre Aker presenterte de utfordringer 50+ opplever i arbeidssøkerprosesser og hvordan NAV Nordre Aker bruker nye metoder for å hjelpe mennesker videre som en ressurs!

Regine Nagelhus, grunnlegger og daglig leder i IMAL og prisvinner i Ferd Sosial Entreprenør i 2019, delte sin gründerreise som kvinnelig gründer på 50+ med bakgrunn som offentlig ansatt.

Thomas Berman, medgrunnlegger og daglig leder i SoCentral, en Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon som holder til i Oslo, delte sin erfaring, tanker og spennende eksempler på medlemmer av SoCentral (oppstartsbedrifter)  som driver med innovative og bærekraftige løsninger i tett samarbeide med både offentlig og privat sektor.

Fredrik Gulowsen, grunnlegger og daglig leder av NyBy snakket om en fantastisk plattform for ressurssamarbeid innad i helse og offentlig sektor.

50 til 100 AS skaper nye muligheter for erfarne mennesker for å bygge nye initiativer bedre rustet for fremtiden. Slik setter vi kompetanse i arbeid.

Relaterte nyheter

Oslo Innovation Week

Oslo Innovation Week

The experienced and competent group of people over 50 is an untapped pool of resources we cannot risk wasting. 50 til 100 Network for better solutions had been launched under Oslo Innovation Week with great reception: The experienced and competent group of people over...

les mer
Sølv i håret – gull for Norge – Innovasjon Norge

Sølv i håret – gull for Norge – Innovasjon Norge

Hvordan vi skal mobilisere flere seniorer til entreprenørskap? Dette var tema for et spennende frokostseminar vi hadde gleden av å være medarrangør på. Sammen med Innovasjon Norge og Senter for seniorpolitikk samlet vi over 100 mennesker som fikk høre spennende...

les mer