Vårt arrangement på Oslo Innovation Week (OIW) 2020 vedrørende seniorer 50+

Publisert 1. desember 2021

Innledning om Oslo Innovation Week (OIW) 2020

Oslo Innovation Week 2020 fokuserte på offentlig ansatte som er seniorer på 50+. Disse har sin betydning for økt innovasjon og entreprenørskap i Norge.

Hvert år i en uke i september arrangeres Oslo Innovation Week (OIW) med støtte fra Oslo Kommune og Oslo Business Region. Denne hendelsen samler internasjonale aktører fra offentlig og privat sektor, fra oppstartsbedrifter i tidlige faser og til store selskaper. Dette for å diskutere bedre løsninger med innovasjon, entreprenørskap og teknologi.

Og vi har vært en del av denne fantastiske internasjonale uken de to siste årene. I år var temaet for arrangementet «hvordan øke innovasjon og entreprenørskap med ansatte fra offentlig sektor over 50 år».  Dvs for seniorer i gruppen 50+. Vårt generelle mål og dette års fokus var altså på offentlig sektor.

Vi tror at gruppen seniorer på 50+ har store ressurser som kan bidra til bedre løsninger for fremtiden. Og da spesielt når de er knyttet til innovasjon og entreprenørskap.

I et aldrende samfunn trenger vi mer enn noen gang å mobilisere seniorer 50+ til å bistå oppstartsbedrifter i forskjellige roller. Norge har en stor offentlig sektor som skal løse mange av de utfordringer vi som samfunn står overfor. Lang erfaring, kunnskap om både utfordringer, løsninger og hvordan det offentlige fungerer, er vesentlig for oppstartsmiljøet å få tilgang til. 

Sitat:

“Vi ville ikke eksistert uten tett samarbeid med kommunene!”, Fredrik Gulowsen i Nyby.

Innlederne på Oslo Innovation Week (OIW) 2020 om seniorer 50+

Arrangementet Oslo Innovation Week samlet viktige aktører fra offentlig sektor i Norge og aktører fra oppstartsmiljøet for å dele erfaring og refleksjoner om seniorer 50+ betydning som ressurs.

Vår kjære ordfører, Marianne Borgen holdt en fantastisk åpningstale. Hun fortalte om nødvendigheten av slike koblinger for å skape innovasjon og nye jobber.

Førstekonsulent Silje Kittelsen Strand og markedsanvarlig Cecilie Camilla Kevin fra NAV Nordre Aker presenterte de utfordringer 50+ opplever i arbeidssøkerprosesser. Og likeledes hvordan NAV Nordre Aker bruker nye metoder for å hjelpe mennesker videre som en ressurs!

Deretter fulgte Regine Nagelhus, grunnlegger og daglig leder i IMAL og prisvinner i Ferd Sosial Entreprenør i 2019. Hun delte sin gründerreise som kvinnelig gründer på 50+ med bakgrunn som offentlig ansatt.

Hun ble etterfulgt av Thomas Berman, medgrunnlegger og daglig leder i SoCentral. SoCentral er en Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon som holder til i Oslo. Han delte sine erfaringer, tanker og spennende eksempler på medlemmer av SoCentral (oppstartsbedrifter). Disse medlemmene driver med innovative og bærekraftige løsninger i tett samarbeide med både offentlig og privat sektor.

Så snakket Fredrik Gulowsen om en fantastisk plattform for ressurssamarbeid innad i helse og offentlig sektor. Han er grunnlegger og daglig leder av NyBy.

50 til 100 AS skaper nye muligheter for erfarne seniorer. Dette for å bygge nye initiativer og å gjøre dem bedre rustet for fremtiden. Slik setter vi kompetanse i arbeid. Les mer om vårt nettverk

Relaterte nyheter

Entreprenører på jakt etter kompetanse

Entreprenører på jakt etter kompetanse

Har du erfaring med forretningsutvikling eller strategi- og budsjettarbeid? Kan du tenke deg å være mentor, salgscoach, styremedlem eller engleinvestor? Flere spennende, helt forskjellige oppstartsbedrifter kommer på det åpne nettverkstreffet i 50 til 100 mandag 29....

les mer
Åpent nettverkstreff mandag 25. oktober

Åpent nettverkstreff mandag 25. oktober

– Utvalgte medlemmer av vårt 50 til 100 nettverk skal mandag 25. oktober presentere sin kompetanse og tenke høyt om hvordan de kan bistå oppstartsbedrifter. Vi tilrettelegger også for speed dating, sier Kristin Langnes i 50 til 100 AS. Tid: Mandag 25. oktober, klokken...

les mer