Om 50 til 100 AS

50 til 100 er en medlemsbasert organisasjon. Formålet vårt er å bidra til livslang læring og arbeidsliv for 50-plussere. Selskapet ble stiftet i 2020. FNs bærekraftsmål danner grunnlaget for all vår virksomhet.

50 til 100 skaper møteplasser og nettverk for 50-plussere som vil bidra i verdiskapningen i samfunnet og selv få en andel av det som skapes. Dette skjer gjennom kobling med innovasjon, utvikling og entreprenørskap, enten i etablerte virksomheter eller i oppstartsmiljøer.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Våre medlemmer har fylt eller kommer snart til å fylle 50 og ønsker å tilby sin erfaring, sin kompetanse og sitt nettverk til bedrifter som har et kompetansehull. Vi ønsker alle virksomheter velkommen til vårt nettverk, både etablerte bedrifter og oppstartsmiljøer. Bedriftene er i en avgjørende utviklingsfase og har fokus på bærekraftig vekst ihht FNs bærekraftsmål. 

Medlemmene våre har verdifull erfaring og kunnskap innen mange områder og kan bidra med rådgivning, mentoring og investeringer. For mange av oppstartsbedriftene er det behov for mentorer, nettverksbyggere, styremedlemmer, investorer, coacher og konsulenter. Noen oppgaver er betalte, andre er det ikke. 50 til 100 tilrettelegger for koblingen mellom bedrift og erfaren person. Så er det opp til partene selv å finne en praktisk måte å jobbe sammen på. 

For mange 50-plussere er det en mental vitamininnsprøytning å kunne jobbe med engasjerte mennesker som de ellers ikke ville kommet i kontakt med. For mange bedrifter er det av uvurderlig verdi å komme i kontakt med en annen type erfaring enn det de har i sin egen omgangskrets. Vi mobiliserer 50-pluss ressurser!

Teamet

Carsten Hjelde

Styreleder

Mads Haaland-Paulsen

Mads Paulsen

Styremedlem

Jonas Tesfu

Forretningsutvikling + styremedlem

Pål Stensaas

Kommunikasjon

kristin langnes

Oppstart i 100! + styremedlem

Elina Bjørck

Oppstart i 100!

Visjon

Vår visjon er å være en nasjonal og internasjonal aktør som mobiliserer mennesker på 50 pluss - hvor vi setter kunnskapen, erfaringen og nettverket de har opp mot bærekraftig entreprenørskap og innovasjon.

Verdier

Vår virksomhet er verdibasert. Verdiene inspirerer oss til kontinuerlig å være på offensiven og utvikle ny og bedre løsninger for 50-plussere, kunder og samfunnet. Inkluderende - Verdiskaper - Brobygger

Misjon

Vi sørger for samfunnsnyttig verdiskapning ved å mobilisere 50 pluss ressurser.

Bærekraft

Alt vi gjør og står for i 50 til 100 skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås.

Etiske retningslinjer

Vårt aktive nettverk bidrar til nyskaping, entreprenørskap og bærekraft gjennom møtepunkter med nystartede bedrifter; erfaring + innovasjon = bedre bedrifter!

Avdelingskontor

50 til 100 bygger et nettverk av avdelingskontorer rundt om i landet. Ønsker du å opprette et 50-til-100 avdelingskontor? Ta kontakt!

Våre partnere
Advisory board
50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon

50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon

50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon

50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon