Om 50 til 100 AS

50 til 100 er en medlemsbasert organisasjon. Formålet vårt er å bidra til livslang læring og arbeidsliv for 50-plussere. Selskapet ble stiftet i 2019. FNs bærekraftsmål danner grunnlaget for all vår virksomhet.

50 til 100 skaper møteplasser og nettverk for 50-plussere som vil bidra i verdiskapningen i samfunnet og selv få en andel av det som skapes. Dette skjer gjennom kobling med innovasjon, utvikling og entreprenørskap, enten i etablerte virksomheter eller i oppstartsmiljøer.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Våre medlemmer har fylt eller kommer snart til å fylle 50 og ønsker å tilby sin erfaring, sin kompetanse og sitt nettverk til bedrifter som har et kompetansehull. Vi ønsker alle virksomheter velkommen til vårt nettverk, både etablerte bedrifter og oppstartsmiljøer. Medlemmene våre har verdifull erfaring og kunnskap innen mange områder og kan bidra med rådgivning, prosjektledelse, mentoring og investeringer.

Vinn-Vinn samarbeid

For mange oppstartsbedrifter er det behov for mentorer, nettverksbyggere, styremedlemmer, investorer, coacher og konsulenter. Noen oppgaver er betalte, andre er det ikke. 50 til 100 tilrettelegger for partene selv å finne en praktisk måte å jobbe sammen på.

For mange 50-plussere er det en mental vitamininnsprøytning å kunne jobbe med engasjerte mennesker som de ellers ikke ville kommet i kontakt med. For mange bedrifter er det av uvurderlig verdi å komme i kontakt med en annen type erfaring enn det de har i sitt eget nettverk. Vi mobiliserer 50-pluss ressurser!

Visjon

Inkludere og mobilisere seniorkompetanse som en verdifull og naturlig del av et dynamisk og mangfoldig arbeidsliv

Misjon

En fysisk & digital arena der kompetanse og erfaring, møter behov og etterspørsel; for gjensidig inspirasjon

Bærekraft

Vår virksomhet skal gjenspeile FNs bærekraftsmål.
Dette gjelder spesielt følgende:

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 10 – Mindre ulikhet

Mål 17 – Samarbeid for å nå målene

VERDIER

Gjenkjennelig i alt vi er og alt vi gjør – vi skal leve & levere merkevaren vår

Kloke: Resultat av lang erfaring og bred kompetanse

Kule: Fortsatt oppdatert, nysgjerrig og sultne

Rause: Inkluderende, byr på seg selv og søker resultater gjennom samspill

Teamet

Per Erik
Bernts

Styreleder

Anne-Kathine H. Støren

Daglig leder

Carsten
Hjelde

Styremedlem

Kristin
Langnes

Styremedlem

Stein Ove Kvamme

Styremedlem

Jonas
Tesfu

Styremedlem

Carl Torstensen

Styremedlem

Pål
Stensaas

Kommunikasjon

Etiske retningslinjer

Vårt aktive nettverk bidrar til nyskaping, entreprenørskap og bærekraft gjennom møtepunkter med nystartede bedrifter; erfaring + innovasjon = bedre bedrifter!

Avdelingskontor

50 til 100 bygger et nettverk av avdelingskontorer rundt om i landet. Ønsker du å opprette et 50-til-100 avdelingskontor? Ta kontakt!

Våre partnere
Advisory board
50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon

50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon

50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon

50til100-logo

Navn

BIO

Setning om motivasjon