Bli medlem i 50 til 100 nettverket

Del din erfaring og kompetanse!

Hvem består våre medlemmer av?

Rådgivere & forretningsutviklere

Personer med lang og variert yrkeserfaring, bred kompetanse og stort nettverk.

Mentor & coach

Personer som har lyst til å bruke sin erfaring og kompetanse og til å hjelpe enkeltpersoner med å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

Gründere

Personer som ønsker å finne rette mennesker å starte noe med, eller bli med på andres oppstartseventyr.

Styremedlemer & investorer

50-plussere som ønsker å være styremedlem eller investor i oppstartsbedrifter.

Medlemskap

Vi har tilpasset våre medlemskap til hvor involvert man vil være i 50 til 100.

Våre arrangementer er en arena for å bli kjent med entreprenørskap og hvilke muligheter som finnes for å etablere noe selv, eller engasjere seg på andre måter. Nedenfor kan du lese om de ulike medlemsskapene vi tilbyr.

Basis

Nettverk

Vi tilrettelegger for at du kan kartlegge kompetansen din for mulig kobling mot oppdrag for oppstarts- og innovasjonsmiljøer.

Kompetansekartlegging er en egen tjeneste som vi tilbyr til medlemspris.

Vårt fokus

50 til 100 kobler sammen lang erfaring og viktig kompetanse med oppstartsmiljøer. Sammen så bidrar vi til å utvikle gode løsninger som samfunnet trenger for å skape fremtidens næringsliv.

Våre medlemmer

50-plussere som ønsker å bruke sin kompetanse, erfaring og drivkraft til å bidra med gode, bærekraftige løsninger.

Vårt formål

50 til 100 bidrar til nyskapning, gründerskap og bærekraft gjennom møtepunkter med nystartede bedrifter; erfaring + innovasjon = bedre bedrifter. Behovet for gode løsninger gjenspeiles i FNs bærekraftsmål.

Nettverk & Bærekraft

Bli Medlem!

Her melder du deg inn i 50 til 100 nettverket.
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg på epost!
Kommende nettverkstreff

Onsdag 4. Mai

Nå er det tid for et nytt nettverkstreff, for alle våre medlemmer. 50 til 100 har mange jern i ilden. Spørsmålet er hva vi bør prioritere fremover - til beste for våre medlemmer. Det ønsker vi en dialog om på dette nettverkstreffet.

Torsdag 17. mars

50 til 100 samarbeider med Høyskolen Kristiania og i fjor koblet vi 8 av våre medlemmer som mentorer til studentbedriftene - med stor suksess! Nå gjentar vi suksessen!

Previous
Next