Oppstartsbedriften Hayk koblet med investor

Mennesker som snakker sammen

Publisert 1. desember 2021

50 til 100 AS skaper nye muligheter for erfarne mennesker for å bygge oppstartsbedrift bedre rustet for fremtiden.

I vårt nettverk 50 til 100 skaper vi nye arenaer hvor nye koblinger kan skje. Her kan du lese hvordan et av våre medlemmer endte med å bli investor i oppstartsbedriften Hayk.

Fra 50 til 100 nettverksmedlem:

Jeg deltok på et digitalt medlemsmøte i 50 til 100 Nettverket. På nettverksmøtet får vi som medlemmer mulighet til å treffe ulike oppstartsbedrifter. En av bedriftene var HAYK, der aksjonær og CEO presenterte selskapet og hva de så etter. 
De søkte etter en person som hadde finansiell og økonomisk bakgrunn. Hayk hadde behov for både kompetanse på dette området, og ikke minst nettverk i forhold til nye investeringer. 

Etter medlemsmøtet fortsatte min dialog med selskapet i forhold til veien videre. Jeg har også presentert caset til andre i mitt nettverk. Etter at jeg har blitt mer kjent med selskapet har jeg gjort en investering selv, siden jeg har stor tro på at selskapet vil lykkes.

Fra Nikolai Philip Pyke i Hayk:

50 til 100 AS la til rette for en match mellom oss og deres medlemmer ved at vi fikk lov til å presentere oss for 50 til 100 sine medlemmer på et digitalt medlemstreff. Vi startet en dialog med et av medlemmene som har omfattende erfaring som senior i økonomi de siste 25 årene. Han gav umiddelbart gode råd og støtte til oss i Hayk, spesielt med tanke på vår forretningsmodell.

I tillegg til å investere både tid og gode råd i Hayk, endte det med at han også investerte kapital, og det er vi veldig takknemlige for.

Etter å ha sett den typen erfarne mennesker som engasjerer seg i nettverket 50 til 100, vil vi ikke nøle med å jobbe med 50 til 100 igjen!

Les mer om vårt nettverk

Relaterte nyheter

Kompetansegapet gir grunn til bekymring

Kompetansegapet gir grunn til bekymring

Forskningen viser det, perspektivmeldingen varsler det og de tunge aktørene i arbeidslivet er bekymret. Norge har ikke all den kompetanse vi trenger for å møte utfordringene med det grønne skiftet, redusert oljevirksomhet og behovet for å skape nye jobber som skal...

les mer
Entreprenører på jakt etter kompetanse

Entreprenører på jakt etter kompetanse

Har du erfaring med forretningsutvikling eller strategi- og budsjettarbeid? Kan du tenke deg å være mentor, salgscoach, styremedlem eller engleinvestor? Flere spennende, helt forskjellige oppstartsbedrifter kommer på det åpne nettverkstreffet i 50 til 100 mandag 29....

les mer
Podcast: Vellykket kobling med Trygg Læring

Podcast: Vellykket kobling med Trygg Læring

Etter 30 år i oljeindustrien ble Bjørn Arthur Berntsen (55), gjennom 50 til 100, koblet til oppstarterbedriften Trygg Læring. I en podcast med Kristin Langnes, forteller han om hvordan hans lange erfaring og kompetanse er blitt en verdifull ressurs for selskapet

les mer