Ledere liker 50 plusserne

Ledere liker 50 plussere, men ansetter dem ikke

Publisert 1. desember 2021

Men, er du over 50 år, møter du store utfordringer når du vil ha en ny jobb. Det viser tallene fra årets Norsk seniorpolitisk barometer. Ledere nøler likevel med å innkalle kvalifiserte søkere til jobbintervju når søkerne er blitt 59 år. Kvinnelige ledere er mer positive.

50 til 100 har en viktig samfunnsoppgave med å tilrettelegge forholdene for at betydelig erfaring og kompetanse blir ivaretatt.

-Vi kan lese mye positivt ut av tallene fra barometeret. Det er et paradoks at ledere er fornøyde med de 50 plusserne de har i sin virksomhet, samtidig som de helst ikke vil rekruttere medarbeidere i den aldersgruppen. I 50 til 100 er de hjertelig velkommen til gründerskap og innovasjon som kan være en spennende alternativ senkarriere, sier daglig leder Anneli Skudal som deltok på Forskningskonferansen

Barometeret avslører at det er stor forskjell på privat og offentlig sektor (henholdsvis 58 og 63 år). Forskjellen er også stor når det gjelder små og mellomstore bedrifter. Dessuten er kvinnelige ledere mer positive til seniorene, og eldre ledere er mer positive til senior arbeidstakere.

-Seniorarbeidssøkere har best sjanse når de søker jobb hos eldre kvinnelige ledere i offentlig sektor, sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud i en kommentar til årets barometer.

Tallene ble presentert på seniorpolitisk konferanse sist fredag.

Myter og holdninger

Per Erik Solem fra NOVA, Oslo Met, presenterte på konferansen et forskerblikk på resultatene fra barometeret. Han tok for seg to problemstillinger: Hva ligger det i holdninger? Hvilke holdninger øker lederes skepsis til å innkalle eldre søkere? Har det skjedd noe under pandemien med lederes holdninger til eldre arbeidskraft?

-Ledere i privat sektor som er helt enig i at “Arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år”, nøler med å innkalle søker over 59,8 år (i gjennomsnitt) til intervju. Hvorfor er det slik? Er det ikke arbeidsprestasjonene som er avgjørende? Kan det være noen vits i å opplyse disse lederne at godt voksnes arbeidspresentasjoner er gode, spurte Solem.

Det kan være flere grunner til at 50 plussere ikke er aktuelle for nye jobber i private virksomheter. Holdningene kan være at de vil snart slutte med pensjon, eller når aldersgrensen. At de har høyt sykefravær og mestrer ikke IT og sosiale medier. Det kan hende at lederne også ser at aldersbalansen i bedriften blir topptung, samt at de er dyrere arbeidskraft.

Vil helst være yngre

-Slike begrunnelser kan ha et reelt grunnlag, men også ha et preg av stereotypier, som kan motvirkes gjennom kunnskap, sa NOVA-forskeren. Han la til at det er en kulturell tendens til å foretrekke ungdom. At man heller vil lede team med mange under 30 enn med mange over 60. Et poeng er også at de fleste av oss over 30 år kunne ønske å være yngre enn vi er.

Men, barometeret viser at åtte av ti ledere mener at deres ansatte over 60 år presterer like godt som de yngre medarbeiderne. Lederne mener også at 50 plusseren har håndtert korona-situasjonen like godt som sine yngre kollegaer. Likevel får de ikke være med når ny teknologi og nye arbeidsmetoder skal tas i bruk.

Må bruke den interne kompetansen 

I Norge er 22 prosent av arbeidskraften over 55 år. Av alle personer mellom 55 og 66 år er det 67 prosent som jobber.

-Seniorene gjør en stor innsats i alle bransjer. Når økonomene nå forventer at arbeidsmarkedet vil bli strammere fremover, vil det bli enda viktigere for virksomhetene å utvikle kompetansen de allerede har på huset, sier Kari Østerud på nettstedet seniorpolitikk.no.

Relaterte nyheter

Kompetansegapet gir grunn til bekymring

Kompetansegapet gir grunn til bekymring

Forskningen viser det, perspektivmeldingen varsler det og de tunge aktørene i arbeidslivet er bekymret. Norge har ikke all den kompetanse vi trenger for å møte utfordringene med det grønne skiftet, redusert oljevirksomhet og behovet for å skape nye jobber som skal...

les mer
Entreprenører på jakt etter kompetanse

Entreprenører på jakt etter kompetanse

Har du erfaring med forretningsutvikling eller strategi- og budsjettarbeid? Kan du tenke deg å være mentor, salgscoach, styremedlem eller engleinvestor? Flere spennende, helt forskjellige oppstartsbedrifter kommer på det åpne nettverkstreffet i 50 til 100 mandag 29....

les mer
Podcast: Vellykket kobling med Trygg Læring

Podcast: Vellykket kobling med Trygg Læring

Etter 30 år i oljeindustrien ble Bjørn Arthur Berntsen (55), gjennom 50 til 100, koblet til oppstarterbedriften Trygg Læring. I en podcast med Kristin Langnes, forteller han om hvordan hans lange erfaring og kompetanse er blitt en verdifull ressurs for selskapet

les mer