Gode intensjoner krever handling

Vi lever i 20 -30 år som friske og raske pensjonister. Det er nesten en tredjedel av livet. Et aldersvennlig Norge må sørge for at hver enkelt av oss kan bruke vår kompetanse og våre erfaringer, og være en naturlig del av samfunnet.
-Vi lever i 20 -30 år som friske og raske pensjonister. Det er nesten en tredjedel av livet. Et aldersvennlig Norge må sørge for at hver enkelt av oss kan bruke vår kompetanse og våre erfaringer, og være en naturlig del av samfunnet. Sitatet er ikke fra 50 til 100 AS, men fra Trude Drevland, leder av Rådet for et aldersvennlig Norge. Rådet ble opprettet i 2019 av regjeringen.

Rådet og Senteret for et aldersvennlig Norge har de rette holdningene. Trude Drevlands uttalelse i en annonse i Aftenposten kunne like gjerne ha kommet fra oss i 50 til 100. I hvert fall når det gjelder poenget om å ta i bruk senior kompetanse og erfaring. 

Vi vet at mange eldre ønsker å stå i arbeid lenger enn det som er tilfelle i dag. Dessuten er ingen hemmelighet at friske, erfarne eldre ønsker å ta del i samfunnsutviklingen. 

– Skal Norge nå sine bærekraftsmål må den eldre befolkningen tas med i regnskapet som en mulighet og viktig ressurs, ikke bare bli sett på som et for dyrt problem. De eldre som vil bidra, må få bidra. Enten det er med lønnet eller frivillig arbeid. Det må imidlertid tenkes nytt og vi jobber med flere prosjekt knyttet til rekruttering, tilrettelegging og organisering av seniorressursen i frivilligheten, skriver Senteret for et aldersvennlig Norge på sin hjemmeside aldersvennlig.no.

-Jeg ser frem til konkrete resultater av dette arbeidet. For oss er det sentralt at 50-plussere blir sett som en viktig ressurs for samfunnet og i arbeidslivet. Vi jobber hver dag for at denne viktige erfaringen og kunnskapen blir en viktig del av innsatsen for et bærekraftig velferdssamfunn. Rådet for et aldersvennlig Norge har en viktig rolle i arbeidet med å endre holdningene til seniorer i arbeidslivet. Vi har mye å by på, sier Anneli Skudal, daglig leder i 50 til 100.

Regjeringens Initiativ

Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre. Arbeidet er forankret i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn Flere år – flere muligheter og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Nasjonalt program for aldersvennlig Norge er et av fem innsatsområder i denne reformen og skal bidra til å konkretisere strategien.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge. For 2019–2021 er rådet sammensatt av syv representanter som er utpekt av sentrale organisasjoner og virksomheter som har sluttet seg til visjonen om et aldersvennlig Norge. Rådet ledes av Trude Drevland.

Del innlegget

Share on facebook
Share on linkedin

Andre nyheter

Har du erfaring med forretningsutvikling eller strategi- og budsjettarbeid? Kan du tenke deg å være mentor, salgscoach, styremedlem eller engleinvestor? Flere spennende, helt forskjellige oppstartsbedrifter kommer på det åpne nettverkstreffet i 50 til 100 mandag 29. november, på kompetansejakt.
Nyheter

Ny start for 50 til 100

Nettverket 50 til 100 har til nå vært drevet av en gjeng entusiaster, med formål om å sette erfarne mennesker i arbeid. Både betalt og

Nettverkstreff
Nettverkstreff

Åpent nettverkstreff: Et veivalg

Kjære 50-plussere, som mange av oss er. Vi inviterer til åpen samling 4. mai klokken 17:00 på SoCentral. Formålet er å se om nettverket kan

Påskehilsen
Nyheter

God påske- med håp om fred!

Nå er vi kun et vindpust unna årets påskefeiring. Mange drar til Syden, andre på hytta eller koser seg i eget nærområde. Uansett er påsketiden