Vi har en gladnyhet!

Ny daglig leder

Per Erik Bernts går inn som ny styreleder i 50 til 100 AS. Han er siviløkonom og har bred erfaring fra næringslivet i ulike lederroller. I tillegg har vi nye styremedlemmer i Stein Ove Kvamme som er HR spesialisten vår og Carl Brynjulf Thorstensen som en ytterligere bidragsyter fra næringslivet. De resterende styremedlemmene er kjent fra før, med Carsten Hjelde (tidligere styreleder), Kristin Langnes (tidligere daglig leder) og til slutt Jonas Tesfu som fortsetter i ny periode som styremedlem.

Ny daglig leder

Vi har også gleden av å presentere ny daglig leder i 50til100. Hun heter Anne-Kathrine Hjorthen Støren. Hun er 58 år og har ledererfaring fra globale og nasjonale merkevarebedrifter. Hun har vært med i oppstarts-bedrifter og har også konsulent/rådgivererfaring som coach og mentor.  Hun har solid utdanning med bla. bachelorgrad innenfor coaching og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.

Enda flere ressurser

For det første skal vi bruke interne ressursene i nettverket vårt på en god måte. I tillegg er vi i prosess med å knytte til oss ytterligere ressurser på noen sentrale områder som salg/markedsføring samt nettverk og sosiale medier.

Hvor vil vi?

50 til 100 skal ha en tydelig stemme og rolle i det offentlig rom. Vi skal gjøre en forskjell og tilføre medlemmer, samarbeidspartnere og andre vi har nettverk med langsiktige merverdier.

Vi skal være en arena fysisk og digitalt for vekst og utvikling av våre målgrupper. både sosialt, kompetansemessig og ikke minst kommersielt.

Vi skal øke medlemsmassen slik at vi får ytterligere kraft og energi. Vi skal blir hørt, lyttet til og være et naturlig valg for interessante samarbeidspartnere og støttespillere.

Hvordan kommer vi dit vi vil?

Det er betydelig lettere å sette seg mål enn å levere på målene. Derfor må vi ha gjennomføringsevne og ikke jobbe med for mye samtidig. Vi skal prioritere oppgavene etter viktighet og sørge for at vi har synlig fremdrift.

Det første vi skal gjøre er å jobbe med dere som medlemmer. Vi skal sørge for at dere er fornøyd med det vi gjør og ser frem til spennende medlemsmøter med relevante temaer. Vi skal koble dere som medlemmer opp mot næringsliv og samarbeidspartnere. Vi skal «eie» dette sammen, bli et sterkt og raust «community».  

Vi skal bryte de etablerte forestillingene og algoritmene om at voksen alder er en negativ faktor.

Videre skal vi få plass mer solid finansiering av driften vår. Vi mener at det ligger store muligheter foran oss til å hente midler fra solide kilder.

Til slutt skal vi bli vår egen beste referanse.

Dette er litt av menyen på det som ligger foran oss av viktige aktiviteter for å bygge 500til100 slik vi ønsker.

Medlemsmøte

For å markere at vi er i gang, skal vi avholde vårt neste medlemsmøte torsdag 24. november kl. 17.00-19.30. Detaljene med agenda legger vi ut på hjemmesidene våre. I tillegg vil vi også gjennomføre ytterligere et nytt medlemsmøte rett over nyttår. Medlemsmøtene skal være en av de viktigste arenaene hvor vi kan treffes, bygge nettverk, få faglig påfyll og sist, men ikke minst gi mulighet for å få medlemmer som ønsker det inn i spennende aktiviteter hos fremtidens oppdragsgivere.

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi