Åpent nettverkstreff: Et veivalg

Nettverkstreff

Kjære 50-plussere, som mange av oss er. Vi inviterer til åpen samling 4. mai klokken 17:00 på SoCentral. Formålet er å se om nettverket kan drives videre, eventuelt i hvilken form. Er det noen som kan bidra frivillig? Er det noen som ønsker å ta lederskap? Er det i det hele tatt et mulighetsrom for et nettverk som 50 til 100 i dag?

Åpent for alle

Treffet er åpent for alle, medlemmer og andre. Du må ikke engang ha fylt 50. Mener du det er viktig at samfunnet også inkluderer tilgjengelige 50-plussere i nye oppgaver, så møt opp.

Meld deg på her

Betalt og ubetalt

Nettverket 50 til 100 har til nå vært drevet av en gjeng entusiaster, med formål om å sette erfarne mennesker i arbeid. Både betalt og ubetalt arbeid, og gjerne knyttet til oppstartsbedrifter. Etter noen år med erfaring, matchinger, covid-treff og fysiske treff, så har vi gjort oss følgende erfaringer:

  • Det er noen 50-plussere som gjerne bidrar til ubetalte roller (styrer, rådgivere, mentorer, etc).
  • Det er noen 50-plussere som gjerne ønsker betalte oppdrag.

Som nettverk har vi nok lykkes best med den første gruppen, og ikke godt nok med de som primært ønsker betaling. Samtidig er utfordringen med ubetalte oppdrag, at det er vanskelig for oss å få tilstrekkelige inntekter til å drive nettverket.

Liv laga?

-Kan nettverket drives i andre former? På mange måter er nettverkstreffet en dugnad, for å se på hvordan, hvem og hva som kan gjøres for å fortsette nettverket. Det kan også hende at nettverket ikke er liv laga. Men før vi i fellesskap tar en beslutning mener vi det er naturlig først å ha et åpent treff for alle som interesserer seg for temaet; og kanskje er det noen som har lyst og mulighet til å bidra på reisen videre. Vi ser jo at vi som har vært involvert i dette noen år har utvidet våre nettverk, truffet mange interessante mennesker, og sett mange muligheter (både kommersielt og ikke kommersielt), sier styreleder i 50 til 100 Carsten Hjelde.

Betalte oppdrag

Når det gjelder formidlingen av kompetanse til betalte oppdrag, så jobber vi med en løsning for det. Samtidig må vi erkjenne at det krever mer tid, kapital, og ressurser til å gjøre det på en god måte. Slik det ser ut nå, samarbeider vi for at inspirasjonen om å bruke 50-plussere inkluderes i en kompetanseløsning for en kommersiell bedrift.

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi