Stadig flere kvinner starter egen bedrift

Mange dyktige kvinner er blant oppstartere som vil møte kompetansenettverket i 50 til 100.
Kvinner som entreprenører har vært i undertall, men det er i ferd med å snu. Stadig flere kvinner starter sin egen virksomhet. Kvinneandelen nærmer seg nå 40 prosent for enkeltpersonforetak. Mange dyktige kvinner er blant oppstartere som vil møte kompetansenettverket i 50 til 100.

-På vårt siste nettverksmøte var det to kvinner som har fulgt drømmen og er kommet godt i gang med sine prosjekter. Praten med våre nettverksmedlemmer gikk livlig etter presentasjonene. Det er store muligheter for at det kan bli vellykkede koblinger. Vi oppfordrer flere oppstartere, både kvinner og menn, til å presentere seg for våre nettverksmedlemmer. Ta kontakt, sier daglig leder Anneli Skudal i 50 til 100 AS.

Fortsatt for få

Tall fra undersøkelsen «Hvem eier verden? Tilstandsrapport, økonomisk likestilling i 2019» viser at kvinner utgjør en økende andel av etablererne. Kvinneandelen nærmer seg nå 40 prosent for enkeltpersonforetak, men er fortsatt altfor beskjeden når det gjelder aksjeselskap. Kvinner har kun en andel på 20 prosent av nystartede aksjeselskap. Menn står bak oppstarten av om lag 60 prosent av personlig eide foretak og 80 prosent av aksjeselskapene i Norge.

Vellykket nettverkstreff

-Jeg var veldig glad for muligheten til å formidle hva vi har oppnådd så langt i Barnas Plattform – sett i sammenheng med hva vi har behov for av veiledning for videre vekst og utvikling. I den fasen vi er nå, hadde det vært svært nyttig å få mentoring fra en som har erfaring med å selge tjenester til kommuner. Selvsagt hadde det også vært ekstra verdifullt å lære av noen som kjenner til oppvekst eller psykisk helse i kommune-Norge. Forventningene til møtet ble innfridd. Jeg møtte erfarne og engasjerte mennesker med lang erfaring og mye kompetanse. Blant annet ble det spilt inn en mulighet til å koble Barnas Plattform med en organisasjon som blant annet jobber for barn og unge, sier sosialentreprenør Birgit Semundseth.

Barns psykiske helse

Det var i 2007 Birgit startet med utprøving av verktøy med mål om å bidra til at alle barn som vokser opp med en god psykisk helse. Barnas Plattform har som mål utvikling og vedlikehold av barns selvfølelse og selvtillit, i samspill med foreldrene. Verktøyene er grunnlaget til foreldrekurset Barnas Plattform.

Propl – spillbasert rekruttering

Mai Phans selskap utvikler et digitalt HR-verktøy for å gjøre ansettelser mer treffsikre med hensyn til virksomhetens behov for kunnskap og kompetanse – via spill der jobbsøkere går gjennom scenarier som gjenspeiler ekte jobbsituasjoner.  Verktøyet er basert på maskinlæring og kunstig intelligens.

I utvelgelsen er egenskaper viktigere enn hva som står på CV. Det er mange kandidater som har hull på CV eller mangler formelle utdanning, men er kvalifisert for jobben. Det er også stigmatisering mot eldre kandidater med mange års erfaring. Disse kandidatene blir ofte ikke vurdert i en rekrutteringsprosess. Propl ønsker å endre denne prosessen og gjøre den mer inkluderende slik at alle kandidater blir vurdert og får sjanse til å vise fram sine kompetanser og potensiale.

Mange gode samtaler

-Det var en lydhør forsamling jeg kunne presentere prosjektet mitt for. Etter presentasjonen fikk jeg mange gode samtaler med mange interessante personer. Jeg fikk kontakt med noen nettverksmedlemmer som kan være aktuelle å gå videre med. Litt tidlig å si om det ble en match, men muligheten er absolutt til stede, sier Mai Phan. Hun ønsker seg en advisor/mentor med kompetanse innen HR, organisasjonspsykologi, rekruttering, startup, fundraising eller jus.

Godt innspill

Begge oppstarterne er godt fornøyd med nettverkstreffet. Imidlertid kunne de tenke seg å få en oversikt over hva slags kompetanse og erfaring nettverksmedlemmene har i forkant av nettverkstreffet, og hva de ser etter fra oppstartere. Det kan gi en pekepinn om hvordan presentasjonene skal legges opp.

Det er et godt innspill og helt i tråd med det vi har på vår agenda i 50 til 100. Vi skal i gang med en oppgradering av kompetansekartleggingen som absolutt vil styrke arbeidet vårt med matching av 50 plussere med oppstartere, sier Anneli Skudal.

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi