Oppstart i 100

Erfarne mennesker har stor kompetanse og store nettverk som koblet mot gode forretningsidéer kan gi stor gevinst for Norge. Mange ønsker å ha sin senkarriere i egen bedrift. I dag har én av fire som starter aksjeselskap i Norge, fylt 50 år, og de lykkes i gjennomsnitt bedre enn yngre.

Oppstartsprogrammet er skreddersydd for voksne, erfarne mennesker som ønsker å teste entreprenørskap som en mulig senkarriere. Vi vil senke terskelen for at du skal finne ut om entreprenørskap passer for deg.

Vi viser hvordan du kan kombinere din erfaring og kompetanse til å løse problemer du brenner for, og hvordan du utvikler gode forretningsidéer.

Utforsk din drøm uten risiko!

Du trenger ikke nødvendigvis å ha en forretningsidé før programstart. Noen har en klar drøm eller idé eller mange! Andre har ikke det, men er nysgjerrige på egne muligheter.

Programmet passer for deg som

ER 50+

ER PENSJONIST

ER MELLOM JOBBER

HAR FÅTT SLUTTPAKKE

ER UNDER OMORGANISERING

KJEDER DEG

HAR ET YRKE MED SÆR-ALDERSGRENSE

Gjennomføring og innhold

Programmet er designet slik at det kan gjennomføres ved siden av jobb. Slik kan du sjekke ut entreprenørskap uten å ta risiko for tidlig.

Målet er at du finner ditt ståsted når det gjelder å starte ditt eget. Mobiliser entreprenøren i deg, og lær hvordan du jobber i hverdagen for å skape en solid og lønnsom bedrift.

Fire måneders program

I løpet av programmet arbeider du med bevisstgjøring av din egen kompetanse, erfaring og drivkraft for å starte egen bedrift. Du blir kjent med hva entreprenørskap er og hva det vil innebære for deg. Du lærer å utvikle forretningsidéer og involvere mulige kunder i dette. Du får også begynne å skissere mulige forretningsmodeller og teste bærekraften i dine prosjekter.

k

Fysiske og digitale samlinger i små grupper

k

Undervisning og eget arbeid

k

Jobbe strukturert på ditt prosjekt sammen med andre

k

Oppgaver mellom samlingene

k

Tilgang til det digitale verktøyet Entreprenerdy

k

Oppfølging gjennom programmets varighet

k

Én-til-én-coaching

k

Erfarne veiledere og solid metodikk

Dette får du:

Fem innholdsrike kursdager

Tilgang til og opplæring i det digitale verktøyet Entreprenerdy

Oppfølging hver andre uke gjennom programmets varighet

Utvidet nettverk med likesinnede

En klar retning for veien videre

Lære om entreprenørskap og utvikling av forretningsideer

Du jobber i en gruppe på maks ti personer, får innspill, tilbakemelding og muligens samarbeidspartnere.