Oppstart i 100!

50 til 100 har et nært og godt samarbeid med SISU Business, som tilbyr egne programmer til deg som ønsker å starte egen business. Med lang erfaring på området og solid forskningsbasert metodikk stiller de med masse kompetanse og inspirasjon, og vil guide deg gjennom prosessen på en god måte.