OM OSS

50 til 100 er startet av fire ildsjeler med ulik bakgrunn og kompetanse, og som alle er opptatt av bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål danner derfor grunnlaget for virksomheten.

Teamet

KRISTIN LANGNES

Grunnlegger og daglig leder

kristin@50til100.no 

416 35 968

MADS BIRGER HAALAND-PAULSEN

Grunnlegger og økonomiansvarlig

mads@50til100.no

922 48 655

CARSTEN HJELDE

Grunnlegger og styreleder

JONAS TESFU

Grunnlegger og styremedlem

ELINA BJØRCK

Medskaper

elina@50til100.no

916 65 046

VEDIA ESKICIOGLU

Administrasjon og digital markedsføring

vedia@50til100.no 

465 72 720

INGEBORG LINDSETH

Web, foto og film

VISJON 

Vår visjon er å være en nasjonal og internasjonal aktør som mobiliserer mennesker på 50+ og deres ressurser, kunnskap og erfaring mot livslang læring og innovasjon.

MISJON

Vi skaper nye muligheter for erfarne mennesker for å bygge startups bedre rustet for fremtiden. Slik setter vi kompetanse i arbeid.

VERDIER

Open minded Mulighetsorienterte, nysgjerrige, inkluderende

Relasjonsbygger Integritet, involverende, brobyggere, tilretteleggere og tilhørighet=tillit 

Verdiskaper Økonomisk orienterte, handlekraftige, driftige, tydelige og lidenskapelige