OM OSS

50 til 100 er startet av fire ildsjeler med ulik bakgrunn og kompetanse, og som alle er opptatt av bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål danner derfor grunnlaget for virksomheten.

50 til 100 er et nettverk som kobler mennesker over 50 med oppstartsbedrifter. Vi er åpne for alle mennesker som har fylt eller snart kommer til å fylle 50; og vi er åpne for alle bedrifter i tidlig fase eller oppstartsbedrifter. Bedriftene bør være yngre enn 5 år, og gjerne fokusere på å løse meningsfulle oppgaver.  

Måten vi jobber på er at vi har virtuelle møteplasser og fysiske møter når tiden tillater det. I tillegg har vi kompetansebank, vi har coaching og vi har gründerprogram for å starte egen bedrift. 

Formålet vårt er at erfarne mennesker kan bruke noe tid til å styrke fremtidens norske bedrifter. Om man vil bruke noen timer i måneden, eller jobbe med dette i full tid er opp til den enkelte.

For mange av oppstartsbedriftene er det behov for mentorer, nettverksbyggere, styremedlemmer, investorer, coacher og konsulenter. Noen oppgaver er betalt, andre er det ikke. 50 til 100 tilrettelegger for koblingen mellom bedrift og erfaren person. Så er det opp til partene selv å finne en praktisk måte å jobbe sammen på. 

For mange 50+ere er det en mental vitamininnsprøytning å kunne jobbe med engasjerte mennesker som de ellers ikke ville kommet i kontakt med.

For mange bedrifter er det uvurderlig verdi å komme i kontakt med en annen type erfaring enn det de har i sin egen omgangskrets.

 

50 til 100 kobler erfaring til fremtidens bedrifter. 

 

Teamet

Bilde av vakker dame - Anneli Skudal

ANNELI SKUDAL

Daglig leder

anneli@50til100.no

913 38 116

MADS BIRGER HAALAND-PAULSEN

Grunnlegger og økonomiansvarlig

mads@50til100.no

992 48 655

KRISTIN LANGNES

Grunnlegger og utenriksminister

kristin@50til100.no 

416 35 968

ELINA BJØRCK

Medskaper

elina@50til100.no

916 65 046

CARSTEN HJELDE

Grunnlegger og styreleder

FRIDTJOV JUHLER

Community Manager

fridtjov@50til100.no

478 64 731

JONAS TESFU

Grunnlegger og styremedlem

INGEBORG LINDSETH

Web, foto og film

VISJON 

Vår visjon er å være en nasjonal og internasjonal aktør som mobiliserer mennesker på 50+ og deres ressurser, kunnskap og erfaring mot livslang læring og innovasjon.

MISJON

Vi skaper nye muligheter for erfarne mennesker for å bygge startups bedre rustet for fremtiden. Slik setter vi kompetanse i arbeid.

VERDIER

Open minded Mulighetsorienterte, nysgjerrige, inkluderende

Relasjonsbygger Integritet, involverende, brobyggere, tilretteleggere og tilhørighet=tillit 

Verdiskaper Økonomisk orienterte, handlekraftige, driftige, tydelige og lidenskapelige