Myten om at de på 50+ ikke kan lære nye ting, stemmer ikke

Dorothy Olsen og Kristin Langnes i podkast studio for 50+ ressurs

Dorothy Sutherland Olsen har ledet et forskningsprosjekt på læring blant arbeidstakere over 50 år (livslang læring). Hun kommer opprinnelig fra Skottland og har jobbet i næringsliv i Norge i over 20 år før hun ble forsker NIFU. Hun forsker på innovasjon og læring i arbeidslivet.

Lytt til 50+ ressurs podkast her.

Her kan du lese litt fra hennes forskning.

Ønsker du flere nyhetssaker slik som den du leste nå? Meld deg inn i vårt nyhetsbrev

Livslang læring

Dorothy Sutherland Olsen forsker på temaet «Livslang læring». Hun har konstatert at det er færre som sitter på skolebenken etter fylte 55 år. Den uformelle læringen skjer ofte når man gjør noe annet og som ikke er planlagt. Ansatte mener læring foregår på arenaer hvor de kan utveksle erfaringer samt drøfte ideer og lufte forskjellige ting.

Seniorer er kresne på hva de bruker tiden på. De vil ikke gå på kurs for å lære noe de ikke får brukt for.  Derimot tar de gjerne kurs for det som er viktig for dem og som de trenger for å løse jobben.

Poenget er at folk vil engasjere seg når en er motivert og ser nytten av det.

Dorothy Sutherland Olsen har derfor noen kloke ord til Arbeidsgivere. Arbeidsgivere må legge til rette for erfaringsarenaer f.eks. konferanser som gir indirekte kompetanseutvikling. De må vise at eldre medarbeidere er en ressurs, og sette verdi på den kompetanse som de eldre medarbeidere har.

The Wise Worker

Dorothy Sutherland Olsen forteller at konseptet The Wise worker omhandler seniorkompetanse som ikke er formell kompetanse. Dette er et bokprosjekt som hun skriver sammen med Anne Inga Hilsen i FAFO. De ønsker å oppnå at arbeidsgiver ser på seniorer som en ressurs. Samt at det ligger mye ubenyttet kompetanse i seniorer som kan brukes i fremtiden til nytte for arbeidsgivere

Tilslutt oppsummerer Dorothy Sutherland Olsen sitt innlegg i podkasten med følgene hovedpunkter;

Arbeidsgivere må se på eldre arbeidstakere som en ressurs. De må ikke underestimere deres evne til å lære noe nytt. Heller ikke underestimere deres evne til å takle nye situasjoner. Her må en kanskje tilpasse situasjonen litt for dem, da ikke alle er A4 da de har forskjellig bakgrunn og erfaring.

Lytt til 50+ ressurs podkast her.

Ønsker du flere nyhetssaker slik som den du leste nå? Meld deg inn i vårt nyhetsbrev

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi