Mari-Anne startet eventselskap Scenorama i godt voksen alder

Bilde av Mari Anne Robberstad

Scenorama skaper resultater

Møt Mari-Anne Robberstad som driver arrangementselskapet Scenorama. Hun brenner for hvordan arrangementer kan bidra til å sikre trivsel og engasjement på arbeidsplassen, og er en kløpper i å tenke kreativt og på å finne løsninger der andre ser utfordringer. Hun vet av egen erfaring hvordan arrangementer er med å bygge god bedriftskultur og genererer resultater for bedriften.

Lytt til 50+ ressurs

Ønsker du flere nyhetssaker slik som den du leste nå? Meld deg inn i vårt nyhetsbrev

Mari-Annes oppstart av Scenorama;

Hun etablerte et selskap innen reise- og arrangements relatert virksomhet. Mari-Anne brukte sitt store nettverk i etableringsfasen. En gammel venn som også var investor, gikk inn i selskapet og var med de første årene. Scenorama satset på de små arrangementer. For henne var det viktig å få jobbe med det hun brenner for. Hun satset og brukte sine gode venner til å sparre med. Mari-Anne knyttet til seg personer som hadde kunnskap hun manglet.  

Hennes erfaring er at en må avklare hvor en kan henvende seg for å få hjelp for å komme videre. Der igjennom å få etablert nye kontakter. Mari-Anne opplever at mange er rause og deler kunnskap med hverandre. Gjennom motgang må en satse. Hun fikk profesjonell hjelp til å legge Scenorama ut på sosiale medier da tekstinnholdet er viktig hvordan firmaet oppfattes.

Det er viktig å få tydeliggjort seg og avklare hvem du er. Deretter være åpen for alle innspillene en mottar. Det tar ca 3 – 5 år for å få ting til og for Scanorama løsnet det i 2019, ca etter 5 år.   

Forut for etablering av Scenorama;

Mari-Anne måtte først bli en senior og hadde inntil da fått prøvd seg ut på forskjellige oppgaver. Hun hadde tatt ansvar og kjent på det å føle på mestring. Som person er hun litt uredd og tok sjansen som kom. For henne var det viktig at hun var trygg på seg selv og hadde selvinnsikt på hva hun er god på. Og ikke minst hvordan få andre begeistret. Tidligere ledererfaring var viktig i denne sammenheng. Det siste som nevnes er «timingen» for oppstart av Scenorama. I det hele tatt, det var mye som klaffet.

Mange opplever seg usynliggjort når de er kommet i gruppen 50+.

Mari-Annes råd er at en må vise at en er ivrig etter å gjøre noe, ta sjanser, og finne ut hvordan en kan gjøre seg attraktiv. Ens egne holdninger er da viktige. 50+’ere har en unik verdi.  Mari-Anne avslutter med at hun har fokusert på tre områder; – Nettverk inklusiv forretningsnettverk – Må være synlige for potensielle kunder, og – Synlige på sosiale medier.

Lytt til 50+ ressurs

Ønsker du flere nyhetssaker slik som den du leste nå? Meld deg inn i vårt nyhetsbrev

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi