Mari-Anne startet eventselskap Scenorama i godt voksen alder

Publisert 4. mars 2021

Scenorama skaper resultater

Møt Mari-Anne Robberstad som driver arrangementselskapet Scenorama. Hun brenner for hvordan arrangementer kan bidra til å sikre trivsel og engasjement på arbeidsplassen, og er en kløpper i å tenke kreativt og på å finne løsninger der andre ser utfordringer. Hun vet av egen erfaring hvordan arrangementer er med å bygge god bedriftskultur og genererer resultater for bedriften.

Lytt til 50+ ressurs

Mari-Annes Oppstart av Scenorama;

Hun etablerte et selskap innen reise- og arrangements relatert virksomhet. Mari-Anne brukte sitt store nettverk i etableringsfasen. En gammel venn som også var investor, gikk inn i selskapet og var med de første årene. Scenorama satset på de små arrangementer. For henne var det viktig å få jobbe med det hun brenner for. Hun satset og brukte sine gode venner til å sparre med. Mari-Anne knyttet til seg personer som hadde kunnskap hun manglet.  

Hennes erfaring er at en må avklare hvor en kan henvende seg for å få hjelp for å komme videre. Der igjennom å få etablert nye kontakter. Mari-Anne opplever at mange er rause og deler kunnskap med hverandre. Gjennom motgang må en satse. Hun fikk profesjonell hjelp til å legge Scenorama ut på sosiale medier da tekstinnholdet er viktig hvordan firmaet oppfattes.

Det er viktig å få tydeliggjort seg og avklare hvem du er. Deretter være åpen for alle innspillene en mottar. Det tar ca 3 – 5 år for å få ting til og for Scanorama løsnet det i 2019, ca etter 5 år.   

Forut for etablering av Scenorama;

Mari-Anne måtte først bli en senior og hadde inntil da fått prøvd seg ut på forskjellige oppgaver. Hun hadde tatt ansvar og kjent på det å føle på mestringsfølelser. Som person er hun litt uredd og tok sjansen som kom. For henne var det viktig at hun var trygg på seg selv og selvinnsikt på hva hun er god på. Og ikke minst hvordan få andre begeistret. Tidligere ledererfaring var viktig i denne sammenheng. Det siste som nevnes er «timingen» for oppstart av Scenorama. I det hele tatt, det var mye som klaffet.

Mange opplever seg usynliggjort når de er kommet i gruppen 50+.

Mari-Annes råd er at en må vise at en er ivrig etter å gjøre noe, ta sjanser, og finne ut hvordan en kan gjøre seg attraktiv. Ens egne holdninger er da viktige. 50+’ere har en unik verdi.  Mari-Anne avslutter med at hun har fokusert på tre områder; – Nettverk inklusiv forretningsnettverk – Må være synlige for potensielle kunder, og – Synlige på sosiale medier.

Relaterte nyheter

Myten om at de på 50+ ikke kan lære nye ting, stemmer ikke

Myten om at de på 50+ ikke kan lære nye ting, stemmer ikke

Dorothy Sutherland Olsen har ledet et forskningsprosjekt på læring blant arbeidstakere over 50 år. Hun kommer opprinnelig fra Skottland og har jobbet i næringsliv i Norge i over 20 år før hun ble forsker NIFU. Hun forsker på innovasjon og læring i arbeidslivet. Lytt...

les mer
Investering i oppstartsbedrifter

Investering i oppstartsbedrifter

Torsdag 21. januar hadde vi digitalt medlemsmøte sammen med Startup Norway og temaet var knyttet til å investere i oppstarts- og vekstbedrifter. Vi fikk et forrykende «Krasj kurs» i investering, presentert av Bjørn Christensen fra Angel Challenge; samtidig var det...

les mer
Ord for en ny alder

Ord for en ny alder

"Jeg er i en fase av livet som ikke har et navn", mener Arild Søgnen som er psykolog, coach og skuespiller. "Vi trenger ord som handler om noe annet enn å forskjønne at vi ikke er unge lenger. Ord som forteller oss hva vi har oppnådd, hva vi har blitt og hva vi kan...

les mer