LØRN TECH podkast

“Jobb lenger, men hvordan?”

Vi har gjestet LØRN Tech podkast og hatt spennende prat med Silvia Seres om dette viktige temaet.

Du kan høre hele podkasten her: https://www.lorn.tech/lorn-pod/0886-Jobb-lenger-men-hvordan?hsLang=no

Du kan også lese et ekstrakt fra LØRN Techs side nedenunder:

“Hvem er du, personlig og faglig? ​
Voksen kvinne på 63 år med masse SISU, lang erfaring fra norsk næringsliv. Senior entreprenør, sertifisert business coach, lang erfaring med å bistå mennesker i tøffe endringsprosesser. Skapte min egen bedrift for å kunne jobbe så lenge jeg vil, med det jeg vil, så mye jeg vil. Hater å sløse ressurser, og dårlige løsninger. Typisk pensjonstaper – skaper derfor mitt eget. 

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 
Vi skaper nye muligheter for mennesker på 50+ for å bygge nye initiativer bedre rustet for fremtiden. Slik setter vi kompetanse i arbeid. 
Vi som samfunn har ikke råd til å sløse bort all den kompetanse og erfaring denne økende gruppe mennesker innehar. Skal vi løse alle de utfordringer vi som samfunn står overfor må vi være en del av løsningen – ikke sees på som et problem som skal løses…. 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg? 
Jeg får tilbakemeldinger om at jeg inspirerer, både ved å gå foran med egne valg og ikke minst legge til rette for og være en stemme for 50+ som innovasjonsressurs. 

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?​ 
Forstå at man ikke kan forvente å få en jobb servert og beholde den hele livet. 

Dine 3 viktigste prosjekter siste året? 
Oppstartsprogram for mennesker på 50+ – Oppstart i 100 50 til 100 – Nettverk for bedre løsninger
Påbegynne kompetansebank og etablere partnerskap

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Erfare behovet for å møtes fysisk, erfare at aktiviteter kan gjøres digitalt, enklere tilgang til mennesker. Mange kreative løsninger og endringsevne, verdien av å bo i Norge “

Har du lyst til å bli med oss i 50 til 100 ? Les mer om vårt medlemsnettverk.

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi