Julebrev Desember 2022

Jul pepperkaker julekule

Medlemsmøte og Styremøte avholdt

Endelig er vi i 50 til 100 igang igjen med medlemsmøter! En liten men svært så engasjert gjeng var samlet på SoCentral for å være med på denne “relanseringen”. Både det nye styret, ny daglig leder og andre ressurspersoner ble presentert. Tema var veien videre; “Hva skal vi være for hvem”.  Visjon, misjon og verdier ble også gjennomgått. Vi presenterte også et nytt og spennende konsept for medlemsbase & registrering. som vi gleder oss til å ta videre sammen med medlemmene.

Det nye Styret avholdt sitt første møte; også det med fokus på veien videre, og hvordan best jobbe for en styrket og tydelig posisjon i markedet basert på grunnlaget som allerede finnes. Mange spennende prosjekter og aktiviteter på gang – følg med!

Medlemsundersøkelse

Medlemmene våre vil alltid være viktigst for oss. Med ny giv, ønsker vi å be om innspill og input til veien videre; tema på møtene, frekvens, format og annen type innhold. På nyåret sender vi ut en liten survey som vi håper flest mulig av dere vil besvare.

Vi setter stor pris på alle innspill og ideer dere måtte ha, så send gjerne dette på mail til oss på post@50til100.no.

Og om noen av dere skulle ha ønske om å bidra mer aktivt inn i denne nysatsningen, er dere selvfølgelig også veldig velkomne til det; send mail eller ring gjerne Anne-Kathrine for en nærmere prat!

Nytt medlemsmøte på nyåret

Vi er i sluttfasen av en aktivitetsplan for første halvår som vi vil dele med dere straks den er ferdig, men ber dere allerede nå holde av onsdag 1.februar kl 17.00 – 19.00 til første medlemsmøte i 2023. Vi lover spennende temaer, og en fin anledning til å møte både nye og gamle kjente, med rom for både nettverking og mingling.

Spennende arrangement i regi av Senter for seniorpolitikk

Onsdag 11. januar arrangerer vår dyktige samarbeidspartner Senter for seniorpolitikk et spennende arrangement knyttet til temaet “Er alder en blindsone i mediene? Hvordan fremstiller mediene eldre arbeidstakere, og hvordan er det å være eldre arbeidstaker i mediene?” 

Til dette arrangementet er også alle våre medlemmer i 50til100 invitert, så benytt vedlagte link for påmelding:

https://seniorpolitikk.no/kalender/eldre-arbeidstakere-i-mediene/

Hva er egentlig mangfold i arbeidslivet…..?

Spennende aktuell artikkel hentet fra Dagens Perspektiv

Betydningen av livslang læring og aktivitet

Også denne artikkelen anbefales – til motivasjon og inspirasjon;

Brain expert: The No. 1 thing that sets ‘SuperAgers’ apart from people with ‘weak memory skills

GOD JUL!

Og med det vil vi ønske alle våre medlemmer og venner av 50 til 100 en riktig god jul. Måtte den romme gode ingredienser,- med tid til samvær, aktiviteter, refleksjon og gode opplevelser.

Vi ser frem til et spennende nytt år, og gleder oss til å skape dette sammen med dere!

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi