Godt nytt år!

Grønn skog rundt vei fremover

Godt nytt år! 

Måtte 2023 romme viktig og riktig fokus for hver enkelt av dere; inspirasjon, nye muligheter og et år med meningsfylt innhold. 

Vi i 50 til 100 AS legger nå grunnlaget for spennende innhold og et godt og relevant tilbud til våre medlemmer. Vi lar oss inspirere av ulike miljøer som er aktive i debatten rundt vårt viktige samfunnsoppdrag som er å legge til rette for et langt og aktivt yrkesliv.  Seniorkompetanse skal være en naturlig og ettertraktet ressurs. I tillegg er det et viktig element i mangfoldsbegrepet, der lang og bred erfaring bør balanseres inn på linje med andre kriterier som kjønn, etnisitet og fagbakgrunn. Vi beveger oss heldigvis i riktig retning, men potensialet er fortsatt stort.!

 

Medlemsundersøkelse

Som del av vår relansering, inviterer vi alle til å spille inn ønsker og forslag, og håper på den måten å kunne øke verdien av vårt konsept.

Klikk på knappen under for å delta i medlemsundersøkelsen.

Om noe ikke fanges opp i undersøkelsen, så ta gjerne kontakt på mail for ytterligere tanker, ønsker eller innspill – post@50til100.no

Oppdrag

Vi har fått en spennende henvendelse fra et av våre medlemmer som søker ressurser innen forretningsutvikling og strategi til et nytt og spennende konsept; Kanalpluss. Dette er forøvrig et interessant konsept som våre medlemmer kan være interessert i, noe vi kommer nærmere tilbake til.

Se presentasjonen under.

Vi ber interesserte ta direkte kontakt med Jan Henrik Anthun jan.henrik@kanalpluss.no for å diskutere dette nærmere.

Medlemsmøte 1. februar

Vi har gleden av å invitere til nytt Medlemsmøte onsdag 1.februar kl 17.00 til 19.00 her på SoCentral, Øvre Slottsgate 3.

Vår gjest denne gang er Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk. Hun er den rette til å gi oss et bilde på hvor vi står og hvor vi går på dette viktige området; senior på arbeidsmarkedet. Vi får kanskje også noen tips og oppfordringer til oss i 50 til 100?  Vi gleder oss stort til å høre hennes erfaringer, refleksjoner og planer om veien videre!

I tillegg vil vi i 50 til 100 fortelle mer om hva vi jobber med og våre planer for tiden som kommer. Vi avslutter med erfaringsutveksling og mingling.

For å vite hvor mange som kommer, ber vi om påmelding til post@50til100.no.


Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi