FAQ

Våre mest stilte spørsmål om 50 til 100.

Vi bygger nettverk og kobler 50-pluss kompetanse med bedrifter, entreprenører eller andre virksomheter som har behov for å fylle et eller flere kompetansebehov innen ulike fagområder. Vi kan gå inn i ulike roller, både som konsulent/rådgiver, mentor, styremedlem, interim eller fast ansettelse.

Dette er ingen forutsetning. Man er velkommen som deltaker i nettverket vårt for påfyll, inspirasjon og/eller nye jobbmuligheter.

Det finnes en rekke ulike programmer på området. Dette oppstartsprogrammet er laget spesielt for 50-plussere som trenger inspirasjon og mer kunnskap om å starte egen virksomhet, og tilbys gjennom vår samarbeidsspartner, SISU Business.

Samfunnet trenger nye bærekraftige virksomheter, for å møte nye samfunnsutfordringer knyttet til det grønne skiftet og styrking av velferdssamfunnet. 50-plussere har mye å by på av erfaring, nettverk og kompetanse som kan hjelpe entreprenører videre i sin utvikling.

Her vil du få et nettverk av mennesker som er tilsvarende situasjon som deg selv. Felles for oss i 50 til 100 er lang og bred erfaring, kompetanse – og et genuint ønske å å bruke dette. Hos oss kan du hente inspirasjon og påfyll, få ulike typer oppdrag eller jobbe med bærekraftig gründerskap og innovasjon. Sistnevnte, enten det omfatter egen startup, i eksisterende arbeidsforhold eller sammen med andre.

Dette er en myte! Tall fra PIAAC viser at personer i Norge i alderen 55–66 år skårer høyt i ferdighetstester. De blir testet i lesing, regning og problemløsning med IKT sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i andre land (NOU 2018: 2). Denne gruppen arbeidstakere i Norge har kompetanse til å bidra i arbeidslivet ogde er relativt bedre rustet for livslang læring sammenlignet med tilsvarende grupper i andre land i OECD.

På dette området kommer det stadig ny forskning, noe vi ser frem til å dele.

Når du nærmer deg 50 år viser det seg vanskeligere å bli innkalt til jobbintervju. Vi arbeider hele tiden for å få frem fordelene med godt voksen arbeidskraft (seniorbarometeret 2021). På dette området samarbeider vi ulike aktører; alle med samme mål om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Ledere er generelt positive til sine eldre medarbeidere, men er mer avholdne til å innkalle 50-plussere til intervju. Det er behov for holdningsendringer hos dagens ledere i privat og offentlig virksomhet. Også på dette området samarbeider vi med flere aktører med samme mål. Dette er langsiktig arbeid, men vi sporer allerede positive signaler.

Det er en myte. Tall fra PIAAC viser at personer i Norge i alderen 55–66 år skårer høyt i ferdighetstester. De blir testet i lesing, regning og problemløsning med IKT sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i andre land (NOU 2018: 2). Denne gruppen arbeidstakere i Norge har kompetanse til å bidra i arbeidslivet og at de er relativt bedre rustet for livslang læring sammenlignet med tilsvarende grupper i andre land i OECD.

Det er en myte. Personer i Norge i alderen 55–66 år skårer høyt i ferdighetstester. De blir testet i lesing, regning og problemløsning med IKT sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i andre land. Denne gruppen arbeidstakere i Norge har kompetanse til å bidra i arbeidslivet og at de er relativt bedre rustet for livslang læring sammenlignet med tilsvarende grupper i andre land i OECD.

Undersøkelser viser at 50-plussere lykkes oftere som entreprenører enn yngre kolleger. Mye av dette forklares gjennom lang erfaring, bred kompetanse, nettverk og økonomisk fleksibilitet.

Det er en myte. Det er ingen forskning eller undersøkelser som tilsier at seniorer er mindre effektive i arbeidslivet. De får gode skussmål for å være ryddige, nøyaktige og samarbeidsvillige. I tillegg er mange i en livsfase der det er rom for å prioritere seg selv, og bruke tid på jobb.

Medlemskapet koster 1500 kroner. Du kan lese mer om hva det innebærer her.

50 til 100 er ikke basert på pro bono. Ulike typer oppdrag, prosjekter, mentoring matching og andre tjenester skal i utgangspunktet være betalt.

Vi jobber med alle typer selskaper. Dette kan være, tidlig fase startups, scaleups og ellers alle typer bedrifter som har et kompetansehull å fylle og som søker etter den rette kompetansen blant våre medlemmer.

Mulighetene til å finne en jobb eller skape en jobbmulighet selv, er absolutt tilstede i 50 til 100. Vi har eksempler på at medlemmer har fått ny fast jobb, er blitt tilknyttet virksomheter som rådgiver, konsulent, styrerepresentanter eller mentorer. Enkelte har også startet egen virksomhet.

Du velger selv hvor mye tid du vil bruke på 50 til 100. Vi tilbyr møteplasser som fagmøter og nettverkstreff – og vi vil tilby ulike kurs. Les mer om medlemskapet her.

Hvis du har kompetanse, erfaring og nettverk som er etterspurt av en entreprenør, så avtaler man nærmere hvordan mentorrollen kan fylles.

Vi tilbyr også mentorkurs, og har samarbeid innen ulike mentorprogram.

Vi vil tilby kurs i styrearbeid. Dette vil foregå i regi av vår samarbeidspartner på området.