FAQ

Våre mest stilte spørsmål om 50 til 100.

Vi bygger nettverk og kobler 50-pluss kompetanse med entreprenører eller andre virksomheter som har behov for å fylle et eller flere kompetansebehov ifm innovasjon og utvikling.

Oppstartsprogrammet er for 50-plussere som trenger inspirasjon og mer kunnskap om å starte egen virksomhet.

Samfunnet trenger nye bærekraftige virksomheter for å møte samfunnsutfordringer mht til det grønne skiftet og styrking av velferdssamfunnet. 50-plussere har mye å by på av erfaring, nettverk og kompetanse som kan hjelpe entreprenører videre i sin utvikling.

Her kan du jobbe med bærekraftig gründerskap og innovasjon, enten det omfatter egen startup, i eksisterende arbeidsforhold eller med andre.

Det er en myte. Tall fra PIAAC viser at personer i Norge i alderen 55–66 år skårer høyt i ferdighetstester. De blir testet i lesing, regning og problemløsning med IKT sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i andre land (NOU 2018: 2). Denne gruppen arbeidstakere i Norge har kompetanse til å bidra i arbeidslivet og at de er relativt bedre rustet for livslang læring sammenlignet med tilsvarende grupper i andre land i OECD.

Når du nærmer deg 50 år viser det seg vanskeligere å bli innkalt til jobbintervju. Vi arbeider hele tiden for å få frem fordelene med godt voksen arbeidskraft (seniorbarometeret 2021)

Ledere er generelt positive til sine eldre medarbeidere, men er mer avholdne til å innkalle 50-plussere til intervju. Det er behov for holdningsendringer hos dagens ledere i privat og offentlig virksomhet.

Det er en myte. Tall fra PIAAC viser at personer i Norge i alderen 55–66 år skårer høyt i ferdighetstester. De blir testet i lesing, regning og problemløsning med IKT sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i andre land (NOU 2018: 2). Denne gruppen arbeidstakere i Norge har kompetanse til å bidra i arbeidslivet og at de er relativt bedre rustet for livslang læring sammenlignet med tilsvarende grupper i andre land i OECD.

Det er en myte. Personer i Norge i alderen 55–66 år skårer høyt i ferdighetstester. De blir testet i lesing, regning og problemløsning med IKT sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i andre land. Denne gruppen arbeidstakere i Norge har kompetanse til å bidra i arbeidslivet og at de er relativt bedre rustet for livslang læring sammenlignet med tilsvarende grupper i andre land i OECD.

Undersøkelser viser at 50-plussere lykkes oftere som entreprenører enn yngre kolleger.

Det er en myte. Det er ingen forskning eller undersøkelser som tilsier at seniorer er mindre effektive i arb eidslivet. De får gode skussmål for å være ryddige, nøyaktige og samarbeidsvillige.

Medlemskapet koster 950 kroner. Du kan lese mer om hva det innebærer her.

50 til 100 er ikke basert på pro bono. Matching og andre tjenester skal i utgangspunktet være betalt.

Vi jobber med alle typer selskaper, tidlig fase startups, scaleups og bedrifter som har et kompetansehull å fylle og som søker etter den rette kompetansen blant våre medlemmer.

Mulighetene til å finne en jobb eller skape en jobbmulighet selv, er absolutt tilstede i 50 til 100. Vi har eksempler på at medlemmer er blitt tilknyttet virksomheter som styrerepresentanter eller mentorer. Enkelte har også startet egen virksomhet.

Du velger selv hvor mye tid du vil bruke på 50 til 100. Vi tilbyr møteplasser som fagmøter og nettverkstreff – og vi vil tilby ulike kurs. Les mer om medlemskapet her.

Hvis du har kompetanse, erfaring og nettverk som er etterspurt av en entreprenør, så avtaler man nærmere hvordan mentorrollen kan fylles. Vi tilbyr også mentorkurs

Ja, vi tilbyr kurs i coaching og i mentoring.

Vi vil tilby kurs i styrearbeid.