Fakta og forskning

På denne siden finner du interessant informasjon om 50+ ressurser

Seniorsaker i media

The postgenerational workforce From millennials to perennials

DeLoitte Insights
Looking beyond generation to segment the workforce according to individual behaviors, values, and attitudes can help organizations to meet workers’ needs and expectations in ways that are more meaningful to them and more beneficial to the enterprise.

50 år og utgått på dato?

Av Aina Enstad, Universitetet i Sørøst-Norge
Globale endringer påvirker samfunn og borger og arbeidslivet slik vi kjenner det i dag vil dreie i ny retning og danne nytt innhold.

Meet the next generation of entrepreneurs. They’re all over 65.

MIT Technology Review
Inside Senior Planet, the tech-savviest retirement community on earth. By Lauren Smiley

Seniorer er produktive!

Senter for seniorpolitikk
Det er lite empirisk hold i en generell hypotese om avtakende arbeidsproduktivitet og stigende lønnskostnader med alderen.

Successful Entrepreneurs are older

National Bureau of Economic Research – NBER
When it come to Entrepreneurs, youth isn’t everything.

Ta vare på seniorene

Lederne.no
Les hvorfor det er lønnsomt både for samfunnet, bedriftene og den enkelte arbeidstaker at eldre står lenger i jobb.

Forskning og bøker

Norsk seniorpolitisk barometer 2020

Utarbeidet av Ipsos for Senter for seniorpolitikk
Kartlegging av holdninger til
seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet.

Sølv i håret - gull for Norge

Senter for Seniorpolitikk
Kartlegging av entreprenørskap blant seniorer, rapport fra Ny Analyse

The future of the ageing workforce in engineering: relics or resources?

Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering
Spennende forskning om ingeniører og alder. Av Michelle L. Oppert & Valerie O’Keeffe

The Longevity Economy

Joseph F. Coughlin, MIT Age Lab
Unlocking the World’s Fastest Growing, Most Misunderstood Market

Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker

NIFU
Rapport fra prosjektet gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, Tekna og Econa

Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

Statistisk sentralbyrå
Arbeidsledige i alderen 55–66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten. Betydelig lavere andel kommer seg tilbake i arbeid fordi mange pensjonerer seg eller går over på helserelaterte ytelser.