Et arbeidsmarked med muligheter

Mange ledige stillinger i februar

Hvordan vil arbeidsmarkedet utvikle seg fremover? Usikkerhetsfaktorene er mange, ikke minst på grunn av Russlands krigføring i Ukraina. Betydelige prisøkninger på energi vil føre til store kostnadsøkninger for næringslivet og folk flest. Men inntil utgangen av februar var det mulig å lese en optimisme i arbeidsmarkedet. Det er registrert høy etterspørsel etter arbeidskraft.

-Vi ser av statistikken fra NAV at rundt 1,5 og 2 prosent av 50-plusserne er registrert som helt arbeidsledige. Det fremgår ikke hvor mange av dem som søker nye jobber.  Et høyt antall registrering av nye ledige stillinger er positivt, men det er viktig med en god oversikt over hva kompetansebehovet er. I 50 til 100 arbeider vi for å registrere 50-pluss kompetanse for å bli tydelige på hvilken betydelig ressurs som venter på å bli brukt, sier daglig leder Anneli Skudal i 50 til 100.

Reduserte ledighetstall

Februaroversikten fra NAV viser at antallet helt ledige gikk ned med 8 300 fra januar til februar, mens summen av helt ledige og arbeidssøker på tiltak sank med 8 400.  Samtidig ble det registrert 61 800 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no fra slutten av januar til slutten av februar. Det er 31 prosent flere stillinger per virkedag enn i februar i fjor. 

Ved utgangen av februar var 64 400 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Til sammen var 119 400 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i slutten av februar, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av februar var det registrert 22 500 permitterte arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 3 800 færre enn i januar. 

Færre arbeidssøkere i de fleste aldersgrupper

Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle aldersgrupper fra januar til februar. Den relative nedgangen var størst for de under 20 år, med 8 prosent færre arbeidssøkere. I absolutte tall var nedgangen størst for aldersgruppen 30-39, der antallet arbeidssøkere i gikk ned med 1 700.

Bruttoledigheten gikk ned for alle aldersgrupper, og den relative nedgangen var størst for personer under 25 år. Ved utgangen av februar var andelen arbeidssøkere høyest i aldersgruppen 20-24 år, med 5,6 prosent av arbeidsstyrken (figur 10), mens andelen var lavest for de under 20 år, med 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi

Grønn skog rundt vei fremover
Nyheter

Godt nytt år!

Godt nytt år!  Måtte 2023 romme viktig og riktig fokus for hver enkelt av dere; inspirasjon, nye muligheter og et år med meningsfylt innhold.  Vi

Jul pepperkaker julekule
Nyheter

Julebrev Desember 2022

Medlemsmøte og Styremøte avholdt Endelig er vi i 50 til 100 igang igjen med medlemsmøter! En liten men svært så engasjert gjeng var samlet på