bli partner

Sammen utvikler vi gode løsninger for bruk av 50 + erfaring og kompetanse

VÅR PLASS

Vårt mål er å bidra til at den kunnskap, klokskap og kompetanse som mennesker på 50+ innehar involveres i innovasjon. Særlig når det gjelder å løse viktige samfunnsproblemer. Vi bør utnyttes som en viktig ressurs i å skape fremtidens næringsliv og arbeidsplasser, og det gjøres med gode samarbeidspartnere.
Vår plass i økosystemet:

ØKOSYSTEM – Partner

Vår ambisjon er å styrke det norske økosystemet for oppstartsbedrifter gjennom å koble personer med lang industrierfaring og kompetanse med unge og lovende startups. Likeledes er vår ambisjon å mobilisere til og legge til rette for entreprenørskap som en ny senkarriere.

Dette gjør 50 til 100:

FAGORGANISASJON – PARTNER

Vår ambisjon er å styrke det norske økosystemet for oppstartsbedrifter gjennom å koble personer med lang industrierfaring og kompetanse med unge og lovende startups. Likeledes er vår ambisjon å mobilisere til og legge til rette for entreprenørskap som en ny senkarriere.

Dette gjør 50 til 100:

Inspirerer og mobiliserer medlemmer med lang erfaring til å bli mentorer, investorer eller styremedlemmer.

Tilbyr foredrag, arrangementer og workshops for medlemmer

Tilbyr aktiviteter og kurs for medlemmer i deres organisasjon

Tilbyr spesialpris på Oppstartsprogram for medlemmer i deres organisasjon

Offentlig sektor – Partner

Vår ambisjon er å styrke det norske økosystemet for oppstartsbedrifter gjennom å koble personer med lang industrierfaring og kompetanse med unge og lovende startups. Likeledes er vår ambisjon å mobilisere til og legge til rette for entreprenørskap som en ny senkarriere.

Målet med samarbeidet er at 50 til 100 skal forsyne entreprenører og oppstartsbedrifter fra Oslo med mentorer, rådgivere, styremedlemmer, nettverksbyggere og investorer. Kommunen gis samtidig mulighet til å eksponere sine prosjekter for medlemmene i 50 til 100, og slik kunne supplere med mentorer, investorer og mennesker med relevant kompetanse.

Dette gjør 50 til 100:

Bedrifter – PARTNER

Vår ambisjon er å styrke det norske økosystemet for oppstartsbedrifter gjennom å koble personer med lang industrierfaring og kompetanse med unge og lovende startups. Likeledes er vår ambisjon å mobilisere til og legge til rette for entreprenørskap som en ny senkarriere.

Dette gjør 50 til 100: