Aksjon for økt sysselsetting av 60-plussere

Organisasjoner oppfordrer danske regjeringen til å øke sysselsettingen for 60-plussere

I Danmark har de store organisasjonene tatt et prisverdig initiativ. I et brev til arbeidslivsministeren oppfordrer de at regjeringen og sentrale aktører oppretter et partnerskap for å øke sysselsettingen for personer mellom 60 og 70 år.

Den danske Seniortenketanken, en søsterorganisasjon til Senter for Seniorpolitikk som har omtalt saken, anbefalte en slik handling for tre år siden.

Dansk økonomi går på høygir. Ledigheten er på det laveste nivået siden 2008. Det er mangel på arbeidskraft. I mange bransjer i Norge er situasjonen den samme.  Vår regjering bør se til Danmark og ta grep for at flere kan bidra til å styrke velferdsstaten og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Det er mye erfaring og kompetanse som ikke blir tatt i bruk på grunn av en ubegrunnet frykt for at vi eldre ikke klarer å henge med i utviklingen når vi når en viss alder.

Brevet til den danske arbeidsministeren:

Kære Peter Hummelgaard

Dansk økonomi buldrer af sted, og ledigheden er på det laveste niveau siden 2008. Vi står i en situation med mangel på arbejdskraft på både private og offentlige arbejdspladser, og der forventes betydelige rekrutteringsudfordringer på længere sigt.

Det er afgørende, at vi får alle ressourcer i spil. Ikke mindst seniorerne. Vi har set en stor stigning i beskæftigelsesfrekvenserne blandt seniorerne, hvilket er et udtryk for, at mange seniorer gerne vil og kan være en del af arbejdsfællesskabet. Derfor skal vi som samfund fortsætte med at skabe de bedst mulige rammer, så flest muligt er en del af arbejdsmarkedet i lang tid. Det gavner den enkelte, som kan indfri sine ønsker og fulde arbejdspotentiale. Det gavner virksomhederne, som får kompetente og værdifulde medarbejdere. Og det gavner samfundsøkonomien.

Den første af Seniortænketankens anbefalinger fra 2019 går på etableringen af et partnerskab mellem regeringen og centrale aktører, som skal følge området og bidrage til, at den langsigtede målsætning om at beskæftigelsesfrekvensen for 60-70-årige år for år bevæger sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit.

Vi opfordrer til, at der etableres et sådant partnerskab snarest muligt, og at der følges op på de øvrige anbefalinger fra Seniortænketanken. Partnerskabet kan sikre et vedvarende fokus på seniorer på arbejdsmarkedet, herunder medvirke til at skabe bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv, at ledige seniorer som andre kommer hurtigt tilbage i job, og at det bliver nemmere at gennemskue fordele ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, jf. sigtelinjerne fra Seniortænketanken.

Partnerskabet kan samtidig spille en vigtig rolle i forhold til at synliggøre seniorernes ressourcer, kompetencer og værdiskabelse på arbejdsmarkedet. Derudover kan partnerskabet være en katalysator og en drivende kraft i en analytisk funderet fornyet diskussion af mulighederne for at øge seniorernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi ser frem til at drøfte det med dig.

Venlig hilsen
Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Adm. direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening
Formand Lisbeth Lintz, Akademikerne
Adm. direktør Bjarne Hastrup, Ældre Sagen
Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler
Adm. direktør Bodil Nordestgaard Ismiris, Lederne
Adm. direktør Nicole Offendal, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi