50-plusser: Noen har bruk for din erfaring

Registrer deg i kompetansebanken

Nå har du muligheten til å bruke din 50-pluss kompetanse og erfaring. Vi hjelper deg med kontakt med oppstart-miljøer og bedrifter som har bruk for din kunnskap. Skal vi få til denne koblingen, må du registrere deg her. Det kan være veien inn på arbeidsmarkedet igjen.

Vi arbeider hver dag for at næringslivet skal verdsette og bli mer bevisst på fordelene med 50-pluss kompetanse. Det er et uttalt ønske om å stå lengre i jobb, langt utover den uttalte pensjonsalderen. Det er nødvendig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Med vår kompetansebank ønsker vi å gjøre det enklere å bli yrkesaktiv igjen.

50-plussere har tilegnet seg kompetanse gjennom ulike jobber gjennom livet, og har hentet kunnskap og ferdigheter fra dem. Denne ekspertisen er ekstremt verdifull, spesielt for en oppstarter som i en periode trenger ekstra drahjelp for å lykkes.

Noen ferdigheter kan ikke læres på skolen, men kan bare utnyttes gjennom livserfaringer. Eldre mennesker er klokere og har bedre intuisjon som gjør dem bedre til å ta beslutninger. De er flinkere til å analysere risiko og se muligheter som unge kanskje ikke er flinke til å plukke opp, gitt at de legger mer vekt på detaljer.

Stadig flere av oss

Funn fra FN indikerer at den globale befolkningen i alderen 60+ år var 962 millioner i 2017, mer enn dobbelt så stor som i 1980 da det var 382 millioner eldre mennesker over hele verden. Antall eldre forventes å dobles igjen innen 2050 til nesten 2,1 milliarder.

Seniorbefolkningen i dag er annerledes enn for tjue år siden. De er mer utdannede, økonomisk stabile, kompetente og flinke. De er mer selvbevisste og tar bedre vare på seg selv.

De vil dermed bidra betydelig til arbeidsstyrken, og startups kan gi en mulighet for dem til å få mer økonomisk uavhengighet. 

Les gjerne vår blogg om temaet! – Og registrer deg, din kompetanse og ønsker!

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi