50+ kompetanse – hva er det?

Fagmøte om kompetansekartlegging
Hva er viktig for oss med noen år på baken å trekke frem når vi skal definere vår kompetanse? Spørsmålet er hva slags informasjon som er viktig for vår CV. Hva som er sentralt for samtalen med en rekrutterer, eller en entreprenør som jakter på en som kan bidra til å videreutvikle bedriften.

Hva skiller oss 50-plussere fra yngre kolleger?

Etter et innholdsrikt, langt yrkesliv, har vi mye livsvisdom i tillegg til formell kunnskap. Vi har et omfattende nettverk, og vi vet hvordan arbeidslivet fungerer. Spørsmålet er hvordan vi best mulig kan gjøre alt dette salgbart. 

-På fagmøtet til 50 til 100, mandag 21. februar, klokken 17:00 – 19:00 på SoCentral, skal vi sammen gjøre en innsats for å bygge en god mal for registrering av 50-pluss kompetanse. Det blir spennende fordi vi har alle ulike utgangspunkt for hva som er viktig i en kompetanseregistrering, sier daglig leder Anneli Skudal i 50 til 100.

Her kan du melde deg på! 

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO skriver dette om definisjonen av kompetanse:

«Kompetansebegrepet er omfattende, og defineres på mange ulike måter. Man tenker ofte på kunnskap når man bruker kompetansebegrepet, men kompetanse dekker mye mer.

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill. Vi har valgt å definere kompetanse til å inneholde følgende komponenter:

  • Kunnskap – å vite 
  • Forståelse – å skjønne 
  • Ferdigheter – å gjøre i en situasjon
  • Kognitive ferdigheter (tallforståelse, lesing, skriving, problemløsning, analyse og kritisk tenkning)
  • Sosiale ferdigheter (evne til samarbeid, kommunikasjon, håndtere konflikter, skape felles forståelse, skape tillit)
  • Emosjonelle ferdigheter (utholdenhet, selvdisiplin, motivasjon og åpenhet)
  • Holdninger og verdier

Del innlegget

Andre nyheter

Nyheter

Age Summit 2023

Vi ønsker velkommen til Age Summit 2023 Det er valgår, og i samarbeid med Senter for seniorpolitkk får vi med oss de ledende politiske partiene

Nyheter

Årets første medlemsmøte 1. februar

Årets første medlemsmøte er gjennomført, med tema “Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv”. God stemning og masse energi preget møtet og deltakerne i salen – stor

Nyheter

Husk påmelding til medlemsmøte

Seniorkompetanse i et mangfoldig arbeidsliv Vi minner om årets første medlemsmøte i 50 til 100 1. februar kl 17.00, der vi skal dele hvor vi